Aktif Saha Gönüllüleri

Toplum ve Kamu İdaresinin, Muhtarlar Öncülüğünde, Kentin Kentliler Tarafından Sahiplenilmesini Sağlama Projesidir Aktif Saha Gönüllüleri projesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliği ve Muhtarlar vasıtasıyla, her mahallede toplumun duyarlılığı arttırılacak. Gönüllülerden Oluşacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aktif Saha Gönüllülük Sistemi'nin kurulması ve yürütülmesi ile, hem vatandaşımız belediyeye daha kolay ulaşacak, hem Mahalleler bazında; çevre, akıllı şehircilik, kentlilik bilinci, komşuluk gibi değerlerin yaşatılması, kentimizin afetlere yerel düzeyde hazır olması için zemin hazırlayacaktır. Muhtarlarla yapılacak görüşmeler sonrası, hazırlanan dijital portala kaydedilecek muhtarlar, fazlar halinde olmak kaydı ile, mahallelerindeki okul müdürleri, imamlar, 2 sosyal bilimler öğretmeni ve 1 kız 1 erkek olmak üzere 14-22 yaş arasındaki 2 öğrenci (okul olmayan yerlerde 2 genç) STK yöneticileri ile yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerle, isteklileri dijital portala kaydedecekler. • Mahalli düzeyde afete hazırlık çalışmalarının yeterli olmaması, • Gelişmiş kent standartları göz önüne alındığında, çevre duyarlılığının yeterli düzeyde bulunmaması, • Akıllı şehircilik uygulamalarının henüz hayata geçirilememiş olması, • Kentin, içinde yaşayanlar tarafından yeterince sahiplenilmemesi, • Yaşanılan bölgenin sahiplenilmesinin en önemli parametrelerinden olan komşuluk bilincinin yıpranmış olması, • Bizi biz yapan toplumsal değerlerin yaşanan olaylardan sonra yer yer kaybolmaya yüz tutması. • Yerel düzeyde kentin, imkanlar dahilinde maksimum düzeyde o bölgede yaşayanlar tarafından sahiplenilmesi, • Sahip çıkma parametrelerinin sağlanması için 'aktif saha gönüllüleri' sisteminin oluşturulması, • Her mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili olarak tam bilgi-beceri donanımlı gönüllülerin bulunması, • Sahiplenme parametreleri hakkında yerel düzeydeki bilgi ve beceri eksikliğinin giderilmesi, • Her mahallenin kentini sahiplenebilir hale gelmesinin sağlanması, • Yerel düzeyde sahiplenme kavramıyla ilgili olarak halkın bilinçli ve hazır hale gelmesi, • Yerel düzeyde sahiplenme kavramı pratiklerinin aktarıldığı, ilgili pratiklerin yöntemlerine ilişkin bilgi barındıran, toplumda farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırmaya katkı sağlayan 'aktif saha gönüllülerinin' oluşturulması, • Yerel düzeyde kenti sahiplenme bilinci düzeyinin yükseltilmesi, • Elektronik ortamda 'viral' etki yaratacak içeriklerin üretilmesi, • Muhtarlıklar üzerinden, "çevre, akıllı şehircilik, kentlilik bilinci, komşuluk, değerlerin yaşatılması ve afetlere yerel düzeyde hazırlık" konularında kent halkına pratik bilgiler verilmesi, onları yönlendirmesi beklenmektedir.