HAKKIMDA

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri : Trabzon
Bitirdiği Üniversite : Anadolu Üniversitesi İletişim Sanatları
Master : Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler

 

İş Tecrübesi:

• Panel Reklam ve Halkla İlişkiler – Genel Müdürlük
• Hayat Kimya Sanayi - Genel Koordinatör Yardımcılığı
• Marmara Toprak – Genel Koordinatörlük
• Buhara Makine Sanayi - Genel Koordinatörlük
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Başkan Danışmanlığı
• Kültür A.Ş. ve İtfaiye Daire Başkanlığı ( 1994 dönemi )
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi – Eğitim, İletişim, Kültür/ Başkan Danışmanlığı
• TRT - Genel Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Müşavirliği ve Basın Sözcülüğü
• Kartal Belediyesi - Başkan Danışmanlığı / Emlak Müdürlüğü – İletişim ve Basın Sözcülüğü
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü – Eğitim, İletişim/ Genel Müdür Danışmanlığı. İlçe Müdürlüğü
• AFAD – Eğitim, İletişim, Sosyal Projeler Başkan Danışmanlığı
• Altıeylül Belediyesi – Eğitim, İletişim/ Uzmanlık
• AYTİM Uluslararası Tekstil – Genel Koordinatörlük
• Karesi Belediyesi – Eğitim, İletişim/ Başkan Yardımcılığı
• Zeytinburnu Belediyesi – Eğitim ve İletişim/ Uzmanlık
• İstanbul Ticaret Üniversitesi / İstanbul Aydın Üniversitesi – İletişim/ Öğretim Görevlisi. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim/ Öğretim Görevlisi

 

Yönetim Kurulu Üyelikleri

• Türkiye Basın İlan Kurumu - Yönetim Kurulu Üyeliği
• Türkiye Hentbol Federasyonu - Yönetim Kurulu Üyeliği
• İBB İSFALT. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği
• İBB Halk Ekmek A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyeliği
• İBB Hamidiye A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği
• TDV DİVANTAŞ A. - Yönetim Kurulu Üyeliği
• BOSDER – (Otizm Spektrumla Çocuklar) Yönetim Kurulu Üyeliği
• TOM Türkiye Otizm Meclisi Üyeliği
• TÜREV Türkiye Engelliler Vakfı - Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Eserler

• Güzel Konuşma Pratiği El Kitabı
• Halkla İlişkiler
• Sonuca Ulaştıran Satış
• Beyaz Masa
• Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim

 

Eğitim Verdiği Konular

• Görüntü Yönetmenliği – Yönetmenlik,• Senaryo Yazım Teknikleri,
• Drama,• Yönetim Becerileri,• Kurumsal Yapılanma ve Kalite Yönetim Sistemleri,
• Takım Çalışması,• Örgüt İçi İletişim,• S-5, S-6 Kalite Yönetimi,
• Kamuoyu Oluşturma,• Politik İletişim,• Halkla İlişkiler,• Güzel Konuşma,
• Ekip Çalışması,• Proje Oluşturma ve Uygulama Metotları,
• Strateji Geliştirme, • Yeni İletişim Teknolojileri ve Kurumsal İmaj Oluşturma,
• Otizmli bireylerin ailelerinde uyum yöntemleri. Otizmli bireylerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
• Üstün zekalı bireylerde iletişim. Üstün zekalı bireylerin ailelerinde iletişim ve uyum. Üstün zekalı çocuklarda dikkat eksikliği. Üstün zekalı çocukların öğrenmelerinin BüyükAile Esnek Öğretim yöntemi ile geliştirilmesinin yöntemleri.

 

Projeler

• Halk ve devlet arasındaki barışı sağlayan Halkla İlişkiler Sistemi olarak bilinen 'Beyaz Masa','çözüm masası', mavi masa' sistemlerinin projelendirilerek, önce yerel sonra da Kamu Kurumlarında uygulanması veya danışmanlığının yürütülmesi.

• TRT 'Aktif Hat' sisteminin projelendirilip uygulanması.

• Çalışma Bakanlığı S.S.K. Tek Kart sistemi ve verimlilik projesinin hazırlanıp uygulamaya sunulması.

• BüyükAile Şeffaf Süreç: Valilikler / Yerel Yönetimlerle ilgili şeffaflaştırma modelinin projelendirilmesi.

• BüyükAile STK Yönetim Modeli: Modelin projelendirilmesi.

• Beyaz Örtü: Kışın sokaktakilerin donmaması adına, evsizlerin karda toplandığı projenin hazırlanıp belediyelerde hayata geçirilmesi.

• AFAD Destek Kart: AFAD Birleşmiş Milletler ve ulusal yardımlarda kart algoritması kullanımı projesinin hayata geçirilmesi.

• Büyük Aile: Halkın katılımını arttıracak, kazancını sağlayacak şeffaf süreç yönetimini oluşturan yerelden yönetim modelinin projelendirilmesi ve modüller halinde yerel yönetimlerde uygulanması.

• Siyasi partiler halkla ilişkiler sisteminin projelendirilip modellemesinin hazırlanması.

• Hayata Transfer Projesi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile, kız yetiştirme yurtlarında bakım ve koruma altında bulunan çocukların ruh ve beden sağlıklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunması için geliştirilen projenin uygulanması.

• Kalıcı, Bütünleşik Eğitim Sistemi: Sakarya Üniversitesi ile, kalıcı ve bütünleşik eğitim sisteminin modellenmesi.

• BüyükAile Beyaz Masa: BüyükAile, paydaşlarla bütünleşik yönetim, değişken liderlik anlayışı ve teknoloji kullanımı ile geliştirilen Beyaz Masa sisteminin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde uygulanması.

• Otizm spektrumlu bireylerin BüyükAile Esnek Öğrenme modeline uyumu adına projenin geliştirilmesi, Balıkesir Üniveristesi ve BOSDER birlikteliği ile projelendirilip protokolle, uygulama zemininin oluşturulması.

• Üstün zekalı bireylerin BüyükAile esnek öğrenim modeli ile öğrenmelerine katkı sağlanarak sosyalleştirilmelerinin geliştirilmesi, aile entegrasyonu konularında model oluşturularak atölye çalışmalarının başlatılması, Düzce üniversitesi Eğitim Fakültesi ile bilimsel temellere oturtulması. Üstün zekalı bireyler için öğretici yetiştirilmesi adına örnek atölyenin sürekli eğitim merkezi ile birlikte kurulması.

 

ct cv89