Beyaz Masa'nın Kurulması Ve Büyükaile Projesine İlk Adım

Balıkesir'i bir "BüyükAile" yapmak, şehirde yaşayanları bu "BüyükAile"nin ayrılmaz bir parçası haline getirmek, en ücra mahallesinden, en büyük ilçesine kadar şehirde yaşayan bütün vatandaşların bu "BüyükAile"ye aidiyet hislerini geliştirmek, pekiştirmek üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde "Balıkesir bir Büyük Aile oluyor" projesi başlatılmıştır. Bu projenin hayata geçirilmesinde ilk adım olarak; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gören gözü, işiten kulağı, dokunan eli olacak Beyaz Masa Birimi kurulmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un; "Bizler ilk göreve geldiğimizde demiştik ki; Bu şehir bize emanet ve emanetimiz olan bu şehrin imarı ve inşası, bu şehirde yaşayanların ihyası için var gücümüzle çalışacağız. Balıkesir'in en ücra köşelerine varıncaya kadar ulaşacağız, en ücra köşedeki vatandaşların bile problemleri ile ilgilenecek ve çözüme ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu projemiz ile bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini yerinde tespit edecek, onların yaşam kalitelerini yükseltmek ve şehre aidiyet bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla mahalle mahalle tüm Balıkesir'i dolaşacağız." sözlerinin sahadaki yansıması olan Balıkesir bir "BüyükAile" oluyor projesinin ilk adımı olan Beyaz Masa Birimi, bu hizmet anlayışının, bu hayalin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Balıkesir; 18 bin kilometre kare alandaki 1130 mahallede yaşayan 1 milyon 200 bin vatandaşıyla büyük bir şehir. Bu şehrin her tarafına hizmet götürebilmek, en ücra köşelerine kadar ulaşabilmek, o ücra köşelerde yaşayan vatandaşlarımıza dokunabilmek, onların dertlerine, taleplerine, isteklerine, şikayetlerine kulak verebilmek için, kısacası, belediyenin gören gözü, işiten kulağı, uzanan eli olabilmek için Beyaz Masa Birimi kurulmuştur. Balıkesir'de her kapıyı çalmak, her muhtaca ulaşmak, her problemi çözmek için Beyaz Masa Ekipleri, karış karış Balıkesir'i dolaşıyor, her yere, her sese ulaşıyor ve şehrin dört bir yanında vatandaşımızla belediye arasında bir iletişim ve hizmet köprüsü oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un direktifleriyle kurulan Beyaz Masa, BüyükAile modelinin ilk aşaması olarak başlatıldı. Gelen CV'ler incelenerek, belirlenen isimler arasından, yapılan ön mülakatlarla seçilen Beyaz Masa ekibi, Başta iletişim, beden dili, hızlı okuma, sosyal medya, viral pazarlama, halkla ilişkiler gibi bir çok konuda üç haftalık teorik ve pratik eğitimden geçti. Bu eğitimler sonucunda Beyaz Masa Birimi'nde görev yapabilecek eğitim ve beceriye sahip olanlar, Beyaz Masa sistemi ve BüyükAile model kurucusu Cevdet Tellioğlu nezdinde, uzmanların seçimiyle, Beyaz Masa uzman personeli olarak işe alındı. İşe alınan personel Beyaz Masa Birimi bünyesinde oluşturulan alt birimlerde görevlendirildi.