Beyaz File

Tüketicinin talep ve şikayetlerini dinleyen, Tüketici yasası kapsamında görev yapan, Beyaz File birimimiz; vatandaşlarımızı Tüketici Hakları konusunda bilgilendirmekte, vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve talepleri kayıt altına almakta, gelen tüm şikayet ve talepleri ilgili birim, kurum ve kuruluşlara (Valilik, Kaymakamlık , Ticaret Odası, İlçe belediyeleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Tüketici Koruma Dernek ve Vakıfları) ulaştırmaktadır. Beyaz File Birimimiz; Tüketici sorunları konusunda kendisine iletilen şikayet veya taleplerin ne şekilde çözüldüğünü sizin adınıza takip etmekte, sonuçlandırılan her şikayet veya taleple ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir.