Kurumsal Bülten

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri ve bu birimlerdeki çalışanlarına yönelik olarak; kurum bilinci oluşturmak, kurum kültürünü geliştirmek, kurum içi haberleşmeyi sağlamak, Tüm kurum çalışanlarımızın evlilik, doğum, vefat, tayin gibi kişisel durumlarıyla ilgili diğer çalışanlarımızı haberdar etmek, Çalışanlara yönelik motivasyonu ve aidiyet hissini arttıracak aktiviteler düzenlemek ve bu aktivitelerden tüm çalışanlarımızı haberdar etmek gibi amaçlarla ''Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BüyükAile Bülteni'' hazırlıyoruz. Konunun uzmanı bir ekip tarafından, periyodik olarak hazırlanan bu bülten ile; Kurum içi iletişimi güçlendirmeyi ve birimler arası koordinasyonu pekiştirmeyi hedefliyoruz.