Büyükaile Aidiyet Kredi Kartı

Belediyeler, kendi sınırları içerisinde yaşayan birey, aile ve toplulukların üç ayrı kaynaktan gelen sorunlarıyla yakından ilgilenmek durumundadır. Bunlar; temelde toplumsal sistemin işleyiş ve yapısından kaynaklanan ve özellikle büyük şehirlerde acil müdahaleyi gerektirecek boyutlara ulaşan yoksulluk, dilencilik, suçluluk ve benzeri sorunlar; belediyelerin kendi hizmet alanları içinde meydana gelen afetlerden dolayı zarar gören bireylerin karşılaştıkları ve çevresel koşulların da etkisiyle somutlaşan çocuk, yaşlı ve engellilerin karşılaştıkları sorunlardır. Günümüzde belediyelerin "sosyal belediyecilik" olarak adlandırdıkları uygulamalar, işte bu üç kaynaktan gelen sorunların çözümüne ilişkin çabalara ait olup, temelde sosyal hizmetler ve sosyal yardımlardan oluşmaktadır. Sosyal yardımlar denilince, asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme imkânı olmayan bireylere, muhtaçlık durumlarıyla orantılı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve nakdi yardımlar anlaşılır. Sosyal hizmetler ise, ülkenin imkânları ölçüsünde, toplumdaki yoksul ve engelli gibi dezavantajlı kesimlerin üyelerine, insan onuruna yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için sağlanan, ayni veya nakdi yardımlardır. Sosyal hizmetlerin amacı, toplumun dezavantajlı kesimlerine insanlık onuruna yakışan bir sosyal ortam hazırlamaktır. Bu yardımlar, duruma göre, geçici veya sürekli olabilir, hibe veya ucuz kredi şeklinde de uygulanabilir. Sosyal yardımların temel amacı, yoksul kişilerin korunması yoluyla toplumsal huzurun sağlanması ve muhtemel sosyal sorunların önlenmesidir. Ekonomik ve toplumsal ölçütler çerçevesinde muhtaçlık belirlenirken birey ve ailesinin özellikleri de dikkate alınmalı ve yardım alan bireyi küçültücü, onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınılmalıdır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak "Yardım edilmeye çalışılırken o insanı incitmeye kadar gidecek bir durum söz konusu olabileceğinden yapılan iyilik, yardım gizli tutulmalıdır. Bu yüzden Belediye olarak sosyal yardımlarımızı yaparken hep aklımızda tuttuğumuz bir Hadis'in; Sağ Elin Verdiğini Sol El Görmemelidir" düsturuyla hareket ediyoruz. Bu amaçla ayni ve nakdi yardımlarımızı hazırlattığımız "BüyükAile Aidiyet Kartı" vasıtasıyla yapıyoruz. Tespit ettiğimiz İhtiyaç Sahiplerine, ihtiyacı olan yardımı bu karta yükleyerek yapıyoruz. Ayrıca bu konuda yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarına da bu kart ile aracılık ediyoruz. BüyükAile aidyet kartı ayrıca; belediyemizin kültürel faaliyetlerde kullanımı sağlanacak şekilde planlanmıştır.